પંપસેટ સહાય યોજના 2024 | Pumpset sahay yojana

પંપસેટ સહાય યોજના | Pumpset sahay yojana : તો ખેડૂત મિત્રો આપણી સરકારે એક સરસ મજાની યોજના લાવી છે. જેની ઘણા ખેડૂત મિત્રો ને જાણ નહિ હોય તો એ યોજના કઈ છે એ તમને બતાવવા માંગુ છું. તો એ યોજના કઈ છે એ જાણવા માટે મારી સાથે અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો, તો ચાલો આપણે જાણીએ કે યોજના શું છે અને ખેડૂત ને એનાથી શું લાભ થશે? પંપસેટ સહાય યોજના ગુજરાતમાં ખેડૂતોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે Ikhedut Portal બનાવેલ છે. જેમાં ખેડૂત ને કેવી રીતે લાભ થઇ શકે એને લગતી તમામ સહાય ની જાણકારી આપેલી છે. પંપસેટ સહાય યોજના જેમાં બાગાયતી વિભાગ દ્વારા ઈલેક્ટ્રીક, ડીઝલ, પેટ્રોલ પંપસેટ સહાય યોજના આપવામાં આવે છે. તો ચાલો મારા ખેડૂત મિત્રો પંપસેટ સહાય યોજના નો લાભ મેળવવા માટે તૈયાર થઇ જાવ. પંપસેટ સહાય યોજના નો લાભ કોને મળશે? કેવી રીતે લાભ મેળવી શકાશે? કેવી રીતે અરજી કરવી? કેટલો લાભ એટલે કે સહાય મળે? કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ વગેરે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું. જે નીચે મુજબ જણાવેલ છે.

પંપસેટ સહાય યોજના 

યોજનાનું નામ ડીઝલ, ઇલેક્ટ્રીક, પેટ્રોલ પં૫સેટ સહાય યોજના
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો ઉદ્દેશ બાગાયતિ પાકનું વાવેતર વધારવાના હેતુથી સાધન સહાય
લાભાર્થી પાત્રતા ધરાવતા ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો
મળવાપાત્ર સહાય ની રકમ ખેડૂતને રૂ. ૧૦૦૦૦/- સુધીની સબસીડી અને અન્ય તમામ લાભાર્થી ને રૂ. ૮૦૦૦/- ની સહાય
ઉદેશ્ય ખેડૂતો ના પાક સરક્ષણ માટે દવા છંટકાવ પમ્પ ખરીદવા પર સબસીડી
અધિકૃત વેબસાઈટ ikhedut.gujarat.gov.in

પંપસેટ સહાય યોજના માટેની પાત્રતા અને માપદંડ

➜ પં૫સેટ સહાય યોજના લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની હોય છે. બાગાયતી વિભાગ દ્વારા પમ્પસેટ સહાય યોજના નો લાભ આપવામાં આવે છે. જેમાં પાણીના પંપસેટની ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં લાભની વિગતો Ikhedut Portal માં આપેલ છે.

⇢ પં૫સેટ સહાય યોજના ફકત અમુક શહેરો જેમ કે આણંદ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, નર્મદા, તાપી, વડોદરા, પંચમહાલ, ખેડા જિલ્લાઓ માટે જ અમલમાં છે.

⇢ પમ્પસેટ સહાય યોજના નો લાભ મેળવવા ઓછામાં ઓછા ૨ હેક્ટરનું વાવેતર જરુરી છે.

⇢ આ યોજનામાં વાવેતર કર્યાના બીજા જ વર્ષે સહાય મળવાપાત્ર થશે.

⇢ ખેડૂતો લાભાર્થીઓને મહત્તમ 10 HP સુધીના પંપસેટની કિંમતના ૫૦ % કે વધુમાં વધુ રૂ. ૧૦૦૦૦/- ની મર્યાદા સહાય મળશે.

વધું વાંચો:-ખેડૂત મોબાઈલ યોજના 2023

પં૫સેટ સહાય યોજનાની કાર્યસૂચિ 

⋆ પં૫સેટ સહાય યોજના ખેડૂતો માટે બહાર પાડેલ છે. રાજ્યમાં પં૫સેટ સહાય યોજના ખેડૂતો ને બાગાયતી ખેતી તરફ વળે અને વધુ ઉત્પાદન મેળવીને સારી કમાણી કરી શકે તે અત્યંત જરૂરી છે. બાગાયતી પાકોમાં પાણીના પંપ દ્વારા પાક કે છોડને પાણી પાઈ શકે તે માટે આ સાધન સહાય આપવામાં આવે છે.

પં૫સેટ સહાય યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

✮ ખેડૂતની જમીનની ૭/૧૨ ની નકલ જરૂરી છે.

✮ અરજદારના આધારકાર્ડની નકલ જોઈએ.

✮ જો ખેડૂત લાભાર્થી SC જ્ઞાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ.

✮ રેશનકાર્ડની નકલ પણ હોવી જોઈએ

✮ જો ખેડૂત લાભાર્થી ST જ્ઞાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે

✮ જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર

✮ લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)

✮ ખેતીના ૭/૧૨ અને ૮-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક

✮ લાભાર્થી પાસે આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો

✮ સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)

✮ દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)

✮ લાભાર્થીનો મોબાઈલ નંબર

વધું વાંચો:- ગુજરાત ફેમિલી કાર્ડ યોજના 2023

વધું વાંચો:- પ્રસુતિ સહાય યોજના

વધું વાંચો:- ચૂંટણી કાર્ડ ડાઉનલોડ

પં૫સેટ સહાય યોજના માટે કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી?

○ હવે ખેડૂતો પં૫સેટ સહાય યોજના માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઘરે બેઠા જાતે પણ કરી શકે છે. તથા ગ્રામ પંચાયત ખાતેથી VCE (Village Computer Entrepreneur) દ્વારા પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. પં૫સેટ સહાય યોજના ની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કેવી કરવી તેની ઉત્તરોત્તર માહિતી નીચે મુજબ છે.

⇛ સૌપ્રથમ Google Search માં “Ikhedut Portal” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
⇛ ત્યાર પછી Google Search માં જે રીઝલ્ટ આવે તેમાંથી https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
⇛ Ikhedut Portal ખોલ્યા બાદ “પં૫સેટ સહાય યોજના” પર ક્લિક કરવું.
⇛ તેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ નંબર-3 પર “બાગાયતી યોજનાઓ” ખોલવું.
⇛ “બાગાયતી યોજનાઓ” ખોલ્યા પછી જ્યાં વિવિધ બાગાયતી યોજના બતાવશે.
⇛ જેમાં “ડીઝલ/ ઇલેક્ટ્રીક/પેટ્રોલ પં૫સેટ– (ઓઇલપામ HRT –6)” માં “અરજી કરો” તેના પર ક્લિક કરીને વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
⇛ ત્યાર બાદ તમને પૂછવામાં આવશે કે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
⇛ જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
⇛ લાભાર્થીએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
⇛ લાભાર્થી ખેડૂતે ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
⇛ ત્યાર બાદ લાભાર્થીએ ફરીથી વિગતો ચેક કરીને અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબરમાં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
⇛ લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.
⇛ ખેડૂતો દ્વારા પ્રિન્‍ટ મેળવ્યા બાદ સહી-સિક્કા કરાવવાના રહેશે.
⇛ ત્યારબાદ Ikhedut Portal પર માંગ્યા મુજબના Document અપલોડ કરવાના રહેશે.

વધું વાંચો:- ઘરઘંટી સહાય યોજના 2023

વધું વાંચો:- ખેતીવાડી ની યોજનાઓ

આ માહિતી અમે ખેડૂતોને મળતા લાભો થી ઉજાગર કરવા માટે આપીયે છીએ. જો આવી માહિતી ગમી હોય અને આવી બીજી માહિતી જાણવા માંગતા હોય તો અમારા આ લેખ સાથે જોડાયેલા રહેજો. કેમ કે મારા બ્લોગ માં હું અવારનવાર આવી માહિતી આપતો રહેતો હોઉં છું.

સત્તાવાર સાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો

પં૫સેટ સહાય યોજના માટે FAQ

સવાલ : પં૫સેટ સહાય યોજનાનો શું ઉદ્દેશ્ય છે?
જવાબ : ગુજરાતના ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ આકર્ષાઈ તે હેતુથી આ સાધન સહાય આપવામાં આવે છે.

સવાલ : ડીઝલ, ઇલેક્ટ્રિક, પેટ્રોલપંપસેટ સહાય યોજના ક્યાં વિભાગ દ્વારા ચલાવવા માં આવે છે?
જવાબ : ગુજરાતના કૃષિ,ખેડુત ક્લ્યાણ અને સહકાર વિભાગ હેઠળ સંલગ્ન બાગાયતી વિભાગ દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

સવાલ : પં૫સેટ સહાય યોજનામાં કેટલો લાભ મળે?
જવાબ : ખેડૂતો લાભાર્થીઓને મહત્તમ ૧૦ HP સુધીના પંપસેટની કિંમતના ૫૦ % કે વધુમાં વધુ રૂ. ૧૦૦૦૦/-ની મર્યાદા સહાય મળશે.