ગોંડલ માર્કેટ આજના બજાર ભાવ | Gondal market yard apmc rate today

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ | Gondal Market Yard (APMC) rate Today | Gondal yard aaj na bajar bhav

ગોંડલ માર્કેટ આજના બજાર ભાવ: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ નું એડ્રેસ – માર્કેટિંગ યાર્ડ ગોંડલ, ગુંદાળા, ગોંડલ, ગુજરાત 360311 ગોંડલ માર્કેટ આજના બજાર ભાવ ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ કપાસના ભાવ ગુજરાતનું સૌથી મોટું મનવામાં આવતું માર્કેટિંગ યાર્ડ એટલે ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ. કે જેને ગુજરાતનું મોટામાં મોટું માર્કેટિંગ … Read more