પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2024 | Pradhan Mantri Awas Yojana

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2024 | Pradhan Mantri Awas Yojana

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2024 | Pradhan Mantri Awas Yojana: પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કેન્દ્ર સરકારની મહત્વકાંક્ષી યોજના છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ને લઈને કેન્દ્રીય બજેટ 2024 માં મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભાઈ, તો હવે આપણા નાણામંત્રી એવા નિર્મલાબેન સીતારમણે લોકોના ઘરનું સપનું સાકાર કરવા માટે … Read more