ગુજરાતના આ 4 જિલ્લાઓમાં ચોમાસુનો રેડ એલર્ટ | weather forecast by ambalal

ગુજરાતના આ 4 જિલ્લાઓમાં ચોમાસુનો રેડ એલર્ટ: રહેજો સાવધાન અને સુરક્ષિત! | Gujarat Rain Forecast

ભારતના ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસાની મોસમ દરેક વષૅમાં એક અનોખું અને મહત્વનું પ્રકરણ છે. આ વર્ષે પણ, ચોમાસાની શરૂઆત સાથે કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઇ છે. ત્યારે, આવી સ્થિતિમાં રહેજો સાવધાન અને સુરક્ષિત રહેવું અગત્યનું છે. ગુજરાતના ચાર મુખ્ય જિલ્લાઓમાં ચોમાસાની આગાહી દર્શાવી રહી છે … Read more