રેડ બીચ વેરમાં રકુલ પ્રીત ખૂબ જ હોટ લાગી રહી છે

સફેદ સાડીમાં રકુલ પ્રીત ખૂબસૂરત લાગી રહી છે

રકુલ પ્રીત પીળા બીચવેરમાં

એશા ગુપ્તાનો બ્લેક પ્રિન્ટેડ ડિઝાઈનર ડ્રેસ

એશા ગુપ્તાનો બ્લેક પ્રિન્ટેડ ડિઝાઈનર ડ્રેસ

એશા ગુપ્તાનો ગાઉન લુક

એશા ગુપ્તાનો બ્રેલેટ લુક

નોરા ફતેહીનો ઓરેન્જ લહેંગા અને બ્લાઉઝ લુક

નોરા ફતેહીનો વ્હાઇટ જમ્પ સૂટ લુક 

નોરા ફતેહીનો ડિઝાઇનર મલ્ટી કલર ડ્રેસ લુક